INTEGRITETSPOLICY

LEGALT

Integritetspolicy & GDPR

Denna integritetspolicy beskriver hur N3El AB samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från besökare på vår webbplats. Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning för att säkerställa att din personliga information hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

 1. Insamlad information

Vi kan samla in personlig information från dig när du besöker vår webbplats, fyller i formulär eller på annat sätt interagerar med våra tjänster. Den personliga information vi kan samla in inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt lämnar till oss.

 1. Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att förstå dina behov och för att kunna erbjuda dig bättre service. Specifikt kan vi använda informationen för följande ändamål:

 • För att förbättra vår webbplats och anpassa den efter dina intressen.
 • För att kontakta dig via e-post, telefon eller post angående våra tjänster och erbjudanden.
 • För att tillhandahålla support och svara på dina förfrågningar.
 • För att analysera och rapportera statistik om användningen av vår webbplats.
 1. Skydd av information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga informationen från obehörig åtkomst, missbruk, förlust eller ändring. Vi använder oss av tekniska lösningar som Google Analytics, Google Tag Manager och Meta Pixel för att spåra trafiken på vår webbplats i marknadsföringssyfte. Dessa verktyg kan samla in anonymiserad information och använda cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi strävar alltid efter att säkerställa att sådan information används i enlighet med tillämplig lagstiftning och endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

 1. Delning av information

Vi kan komma att dela din personliga information med tredje parter i följande situationer:

 • Om det krävs enligt lag eller om vi är skyldiga att dela informationen enligt juridiskt förfarande.
 • Om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster.
 • Om vi samarbetar med tredje parter för att tillhandahålla tjänster åt oss, förutsatt att de överensstämmer med våra integritetsprinciper.
 1. Dina rättigheter
  Du har rätt att begära åtkomst till den personliga information som vi

  har om dig och att begära rättelse, radering eller begränsning av användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller farhågor angående vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

  N3El AB Adress: Granängsvägen 2E, 135 38 Tyresö E-post: info@n3el.se 

  Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och adressera eventuella farhågor inom rimlig tid.

  1. Ändringar i integritetspolicyn

  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart. Vi uppmanar dig att regelbundet granska integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.


  Observera att ovanstående exempel på integritetspolicy endast är en generell riktlinje och bör anpassas efter ditt företags specifika behov och verksamhet. Det är viktigt att ta hänsyn till tillämplig lagstiftning och eventuella branschspecifika krav vid utformningen av integritetspolicyn. För att säkerställa fullständig överensstämmelse och rådgivning i rättsliga frågor rekommenderar jag att du konsulterar en juridisk expert eller advokat.

   
   

Vi är ett företag som utmanar marknaden och det traditionella sättet att arbeta med el.

Kontakta oss

Hemsidan är skapad och utvecklad av Savant Media

Copyright © 2023. All rights reserved.